Spinning je energeticky účinně skupinové cvičení na stacionárním kole spojující hudbu, motivaci a lidskou představivost

Interni-liga > Pravidla

KLUBOVÁ SQUASHOVÁ LIGA  PRO-6

SQUASH MÁNIE LEAGUE

to je

 • zajištění nových soupeřů, nových herních stylů
 • odpadá stereotyp ze hry se stálými soupeři
 • zlepšení hry a postup výš
 • získání nových přátel a spoluhráčů
 • soutěž o hodnotné ceny
 • získání slevy na sportovní vybavení a oblečení
 • možnost trénovat za zvýhodněných podmínek s trenéry

STP SQUASH MÁNIE LEAGUE – drobná úprava pro letní sezónu

Liga se hraje vyzývacím systémem

 • Každý hráč by měl během jednoho kola – kalendářního měsíce odehrát minimálně 4 zápasy (je to pouze naše rada, není to podmínka účasti v lize)
 • Celá liga se odehrává ve SportCentru PRO-6
 • Každý hráč může vyzvat k zápasu hráče, který je umístněn o pět míst výše nebo o pět míst níže než vyzyvatel a to dle aktuálního žebříčku. (Příklad: Hráč je umístěn na 10 místě žebříčku, může vyzvat hráče z pozic 5, 6, 7, 8, 9 a také z pozic 11 až 15)
 • Aby byla vyrovnaná šance co do počtu rozehraných zápasů, hráči na nejvyšších nebo nejnižších (5 prvních nebo 5 posledních) místech, můžou vyzvat k zápasu taková místa z žebříčku, která jim dovolí odehrát 10 zápasů ( Příklad: Hráč číslo 3 může vyzvat hráče z pozice 1 a 2, ale také z pozice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
 • V každém kole – měsíci může hráč hrát pouze jednou s každým hráčem
 • Odmítnout odehrání ligového zápasu je možné pouze v případě, že hráč už odehrál 4 zápasy nebo z důvodu zranění či nemoci
 • Do žebříčku se započítávají 4 nejlepší výsledky z každého kola, proto by každému hráči mělo záležet na odehrání co nejvíce zápasů s co nejlépe umístěnými hráči
 • Datum a hodinu zápasu si hráči určují sami a objednávají si kurt na recepci centra popřípadě mohou využít On-line rezervační systému s doplněním textu  „SML” do poznámky rezervace.
 • Podle umístění na žebříčku jsou hráčům přiděleny slevy na kurty (Ceník SML)
 • V případě, že objednaný kurt nebude hráči obsazen, je povinnost uhradit cenu kurtuna hráči, který kurt objednal a to nejpozději do dalšího svého zápasu.
 • V případě, že cena rezervovaného kurtu nebude uhrazena na recepci centra ani do dalšího hracího kola – následujícího měsíce, bude hráč vyloučen z ligy.
 • Zápasy se  hrají na tři vítězné sety s počítáním do 11 bodů
 • Hráč za vyhraný zápas obdrží tolik bodů, kolik je bodová hodnota hráče, kterého porazil. Každá pozice na žebříčku má svoji bodovou hodnotu (BH)
 • Každému hráči si přičítají do žebříčku body ve výši BH získané ze 4 nejlepších výsledků z každého kola – měsíce
 • Při stejnémem počtu bodů hráči zaujímají místo ex quo, které je bráno jako jedno místo
 • Žebříček má platnost vždy jeden měsíc – kolo
 • Před každým zápasem jsou hráči povinni si vyzvednout na recepci zápis o utkání, který po odehrání zápasu vyplní a odevzdají zpět na recepci
 • Na základě vyplněného zápisu může hráč uplatňovat slevu z ceny kurty a to dle umístění na žebříčkuKaždý nový hráč, který se zaregistruje do SML je automaticky dopisován  na poslední místo v žebříčku
 • Výsledky zápasu jsou aktualizovány každý den a budou dostupné na www.pro-6.cz
 • Žebříček hráčů Squash Mánie Tour bude výchozím žebříčkem pro SML
 • Každý problém související s ligou rozhoduje manager ligy

Zařazení do Squash Mánie League

 • Pro zařazení do SML se stačí zaregistrovat na stránkách interní ligy a uhradit startovné na jednu sezónu. Potom už jenom stačí sledovat náš web a začít sjednávat si zápasy.
 • Startovné ve výši 200 Kč je třeba převést na účet centra: 4200097810/6800 nejpozději do 31.3.2011. Pro Vaše dohledání platby je důležité uvést VS = Vaše telefonní číslo uvedené při registraci do SML.
 • Ti, jejichž startovné přijde již po zahájení SML, budou zařazeni do ligy od kola, které následuje tj. od následujícího měsíce.
 • Startovné se platí vždy na jednu sezónu (jeden rok).

Pravidlo „ ZLATÁ STŘELA”

Pravidlo Zlatá střela má dát možnost hráčům, kteří přistoupili do ligy později nebo hráčům, kteří pro zranění nehráli delší dobu se posunout v žebříčku do míst, v kterých budou hrát zápasy se soupeři na úrovni, kterou oni sami reprezentují. Tito hráči mohou vyzvat k zápasu kteréhokoliv hráče z žebříčku. Jestliže vyzvaný hráč výzvu přijme, a vyzyvatel zápas vyhraje, automaticky se přesouvá na jeho místo a prohraný hráč padá o jedno místo níže. V případě, že vyzyvatel prohraje nenastává žádná změna v pořadí žebříčku.

Zápas „zlatá střela” je odehrán podle těchto pravidel:

 • Hráč, který je k zápasu vyzván rozhoduje zda se zápas odehraje
 • Zlaté střely  je možné využít v každém momentě turnaje
 • Zlatou střelu je možné využít jen jednou v roce

Ostatní ujednání

Registrací do SML a zaplacením startovného hráč vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a se zveřejněním svých údajů (tel. číslo a email) a výsledků na  www.pro-6.cz.                                                                 V zájmu lepšího fungování ligy si organizátor ligy vyhrazuje právo upravit tato pravidla i v průběhu soutěže.                                                                                                                                                                       Hráči hrají na vlastní nebezpečí, doporučujeme ochranné brýle.

Ceník SML – letní sezóna

umístění     1-5                6-10                11-30              20 a více

sleva           20 %            15 %                10 %               5 %

Konečné ceny za kurt budou zaokrouhlovány.

Mnoho krásných sportovních zážitků Vám přeje celý tým SportCentra PRO-6